Böbrek taşı tedavisinde en son teknoloji: FLEXİBLE ÜRETERORENOSKOPİ

FLEKSİBLE URS NEDİR?

Fleksible Üreterorenoskopi (URS), kesisiz kapalı bir ameliyat yöntemidir. Bu yöntemde, üreterorenoskop vasıtasıyla, idrar kanalından böbrek içine girilerek buradaki taş lazer ile kırılır.

Fleksible İngilizce’de esnek, bükülgen anlamlarına gelmektedir. Fleksible üreterorenoskop da gövdesi kıvrılıp bükülebilen ve ucu yönlendirilebilen çok ince bir alettir. Bu yöntemde, taşların kırılması için holmium lazer kullanılmaktadır.

Ses dalgalarıyla ameliyatsız bir taş kırma yöntemi olan ESWL ile kırılamayan büyük taşlar, böbrek kanalı başlangıcında bulunan zor taşların tedavisinde Fleksible URS yöntemi kullanılmaktadır.

Fleksible Üreteroskopi nasıl yapılır?

Hastaya bir kesi yapılmadan, üretra adını verdiğimiz idrar kanalından  girilir. İnce bir  kılavuz tel yerleştirilir ve üstünden access sheet adını verdiğimiz bir kılıf üretere yerleştirilir ve içinden fleksible üreteroskop böbreğe ilerletilir.

Taş kamerada görülür, ardından lazer teli fleksible üreteroskopun içinden ilerletilerek taşa direk teması sağlanarak taş kırılır. Kırılan parçalar kum tanesi haline gelene kadar taş kırılır. 

Fleksible Üreteroskopinin taş tedavisi dışında kulanım alanları nelerdir?

İdrar yollarından olan kanamaların araştırılmasında, pozitif üst üriner sistem patolojisi ( idrar kanalı veya böbrekte tümör şüphesinde) olan hastalarda tanı koyma amacıyla kullanılabilir. Ama günümüzde en yaygın ve başarılı kullanım alanı böbrek taşlarıdır.

Fleksible Üreteroskopinin Başlıca Avantajları Nelerdir?

Herhangi bir kesi uygulanmaz. Kozmetik açıdan oldukça kullanılışlıdır.

Üreterin (idrar kanalının) üst ucuna takılan taşlar için kullanılabilir.

Üreter veya böbrek kanalı darlıkları ve tümörlerinin tanısında kullanılabilir.

Tanı konulmamış idrar akışını engelleyen patolojilerin araştırılması için kullanılabilir.

İdrar yolları aşırı kıvrımlı ve dar kişilerde rahatlıkla işlev görür.

Kısa sürede hazırlanır ve yine kısa sürede işlem görür.

Deneyimli ellerde, böbrek ve üreter taşlarının tedavisinde %95’den daha fazla oranda başarılıdır.

Fleksible URS, böbrekte doku kaybı ve fonksiyon kaybı meydana getirmez.

Fleksible URS kanama eğilimi olan hastalar açısından avantajlıdır.

Doğuştan böbrek anomalisi olan hastalarda açısından da en etkili ve kolay yöntemlerden biridir.

Taş yükü çok fazla değilse sağ ve sol böbrekteki taşlar aynı seansta tedavi edilebilir.

Doktora daha rahat işlem şansı tanıması, teşhis işlemi olarak kullanılabilmesi, kıvrıntılı idrar yoluna uygun hareket kabiliyetinin olması ve tedavi başarısının yüksek olması fleksible üreteroskopi yöntemini vazgeçilmez kılıyor.

Ameliyat nasıl gerçekleşir? İyileşme süreci ne kadar sürer?

Fleksible üreteroskopi uygulamasından önce bir anestezi uzmanı ayrıntılı tıbbi öykünüzü alacak ve size en uygun anestezik maddeleri belirleyecektir.

Fleksible üreteroskopi işlemi ameliyathane ortamında uygulanmaktadır. Adım adım şu süreçleri içerir:

Esnek üreteroskopi işlemi için genel anestezi uygulanır. Bu sayede işlem esnasında uyuyacak ve hiçbir ağrı hissetmeyeceksiniz.

İnce bir kılavuz telin üstünden access sheet adı verilen bir kılıf, üretere (idrar kanalına) yerleştirilir ve bunun içinden fleksible üreteroskop sokularak, böbreğe doğru ilerletilir.

Böbrek taşı kamerada görüldüğünde, fleksible üreteroskopun içinden geçirilen lazer tel ile temas ettirilerek, taş kum tanesi haline gelene kadar kırılır.

İşlem sonrasında böbrekte ufalanan taşların atılımını kolaylaştırmak için geçici stent yerleştirilebilir.

Tüm işlem 1 – 1.5 saat kadar sürecektir.

İşlem sırasında herhangi bir kanama olmadığı, kesi veya delik de açılmadığı için hasta normal yaşamına kısa sürede dönebilir.

Operasyon sonrası hasta aynı gün veya ertesi gün taburcu olur.

Ameliyattan bir gün sonra ise günlük işlerine yeniden başlayabilir.

Fleksible Üreteroskopik taş tedavisinin, ESWL yöntemine üstünlüğü nedir?

ESWL uzun yıllardır böbrek taşlarının tedavisinde başarı ile uygulanan bir yöntemdir.  Bununla birlikte taş tedavi seanslarının  uzun sürmesi (1-4 seans), özellikle belirli bögedeki taşlarda (böbrek alt kısım taşlarında başarısı %40-60) başarısız olması ve ESWL sonrası geride taş parçacıklarının kalması gibi istenmeyen yan etkilerinden dolayı, Fleksible üreteroskopi  daha etkili bir çözümdür. Günümüzde ESWL ile kırılamayan taşlarda birinci seçenek  Fleksible üreteroskopidir. Ayrıca 1.5 cm altındaki alt kısım taşlarında, ESWL nin başarısızlığı nedeniyle ilk seçenektir.

Aşırı kilolu hastalarda fleksible üreteroskopi uygulanabilir mi?

Evet,  bu hastalarda ESWL tedavisi çoğu zaman uygulanamamakta, perkütan yöntem ise oldukça zordur. Bu hastalarda fleksible üreteroskopi çok iyi bir seçenektir. Yurtdışı kaynaklı pek çok bilimsel çalışmada perkütan uygulamaları sırasında komplikasyon ve  kan verilme oranları yüksek olması  nedeniyle fleksible üreteroskopinin ilk seçenek olması gerektiği bildirilmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İlgili Blog Yazısı Yok