Peyronie Hastalığı

PENİS EĞRİLİĞİ (PENİL KURVATÜR, PEYRONİE HASTALIĞI)

Penil kurvatür (eğrilik) konjenital yani doğuştan veya sonradan kazanılan olmak üzere ikiye ayrılır.

KONJENİTAL PENİL KURVATÜR

Genelde geç adölesan dönemde veya erken erişkinlikte farkedilir. Hastalar ereksiyon sonrası peniste eğrilik şikayeti ile polikliniğine başvurur. Konjenital penil kurvatürün görülme sıklığı 100.000 doğumda 37 olarak kayıtlara geçmiştir. Neden olarak genelde penisteki tunica albuginea’ların orantısız büyümesi gösterilir ve üretra malformasyonları, kriptoorşidizm, hipospadias gibi genital anomaliler eşlik edebilir. Genellikle penisin alt yüzü olan ventrale doğru eğrilik görülse de üste, sağa ve sola da olabilmektedir. Hastanın ayrıntılı tıbbi ve seksüel anamnezinin alınması tanıda önemli ve genellikle yeterlidir. Ereksiyon sırasında fotoğraf çekilmesi de tanı için kullanışlıdır. Kesin tedavisi ise tecrübeli uzman hekimlerce eğriliğin puberte sonrası cerrahi olarak düzeltilmesidir.

PEYRONİE HASTALIĞI NEDİR?

Peyronie hastalığı, korpus kavernosumu saran tunika albuginea’nın fibröz, elastik olmayan lezyonu ile karakterize bir hastalıktır. Erkeklerin %3 -%9’unda görülebilir. Ortalama yaşı 55-60 arasıdır. Peniste cilt altındaki dokularda zamanla gelişen iltihap dokusunun o bölgede sertleşmeye ve plak oluşmasına sebep olduğu ve bu plağın eğriliğe ve ağrıya sebep olduğu öne sürülmektedir. Prostat kanseri tedavisi için yapılan cerrahi veya radyoterapiden sonra da oluşabilir. Tekrarlayan mikrotravmalar sonrasında da bu tip doku kalınlaşmaları ve kurvatürler oluştuğu bildirilmiştir.  En önemli risk faktörleri; Diyabet, yüksek tansiyon, yüksek kolesterol, kalp hastalıkları, sertleşme problemi olanlar, sigara, aşırı alkol tüketimi ve Dupuytren kontraktürü olan hastalardır. 

Peyronie hastalığının klinik seyri 2 fazdan oluşmaktadır. İlk faz akut ya da aktif faz olarak adlandırılır ve inflamasyon ile birlikte ilerleyici penil deformite ve ereksiyon ile ortaya çıkan ağrı ile kendini gösterir, genellikle 6 ila 18 ay sürmektedir. Kronik faz bu süreden sonra başlar ve ağrı ile inflamasyon geriler ve kaybolur. Penil plak ve şekil bozukluğu ise bu fazda stabil bir durum kazanır. Bu evrede cerrahi planlanabilir.

PEYRONİE HASTALIĞI TANISI NASIL KONUR?

Tanıda ilk olarak genital bölgenin muayenesi, el ve ayakların muayene edilmesi, penis üzerinde plak varlığı ve penisin uzunluğu değerlendirilir. Eğriliğin derecesi sertleşme sırasında fotoğrafın çekilmesi ile veya penis içine iğne ile ilaç verilerek poliklinikte belirlenebilir. Sertleşme problemi olup olmadığı, var ise Peyronie Hastalığından önce mi sonra mı oluştuğu önemlidir. Bu yönden sertleşme problemi olanlara Penil Doppler Ultrasonografi çekilebilir

PEYRONİE HASTALIĞI TEDAVİSİ NEDİR?

Hastalığın erken döneminde cerrahi dışı tedaviler verilmektedir. Bu tedaviler ağızdan ilaç tedavisi, lezyon içine ilaç verilmesi ve cilt üzerine verilen ilaçlar olarak sıralanabilir.

 Ağızdan verilen ilaçlar:

 • E vitamini,
 • Potasyum para-aminobenzoat
 • Kolşisin
 • Karnitin,
 • Pentoksifilin
 • Fosfodiesteraz 5 inhibitörleri

Lezyon içerisine verilen ilaçlar:

 • Steroidler
 • Kollajenaz enzim enjeksiyonu
 • İnterferon

Cilt üzerine verilen ilaçlar:

H-100 jel

Şok dalga tedavisi

Vakum cihazları

Bu tedaviler ile çok az bir kısım hastada eğrilikte düzelme olmamaktadır. Bu nedenle eğriliğin tedavisinde cerrahinin yeri önemlidir. Özellikle cinsel birleşmeyi engelleyen boyuttaki eğriliklerde (30 derecenin üzerinde olanlar ve ciddi deformitesi olanlarda) cerrahi yapılması önerilir. Hastalara cerrahi müdahale yapılabilmesi için en az 3 aylık bir süredir eğriliğin artmadığı ve ağrının olmadığı gözlenmelidir. Penil kurvatürü düzeltmek amacıyla temel olarak 2 cerrahi yöntem uygulanır: Penis uzatan prosedürler ve penis kısaltan prosedürler.

 1. Tunikal kısaltma operasyonları: Penis eğriliğinin konveks yüzeyine uygulanan ve peniste kısalmaya neden olan yöntemler.
 2. Tunikal uzatma operasyonları: Penis boyunda kısalma daha az görülür ve penisin konkav yüzeyine yapılır. Greft denilen kişinin kendi dokuları, laboratuvarda elde edilen dokular ya da hayvan dokuları o bölgeye yama yapılır. 

 Cerrahi tedavi planlanan Peyronie hastalarında, eş zamanlı medikal tedaviye yanıt vermeyen erektil disfonksiyon varlığında ise penil protez implantasyonu önerilmelidir.