Prostat İltihapları

PROSTATİT NEDİR? HANGİ SEMPTOMLARA YOL AÇAR?

Prostatit terimi, prostatın akut bakteriyel enfeksiyonundan, prostatın ağrılı olduğu kronik ağrı sendromlarına dek uzanan geniş bir hastalık yelpazesini tanımlamaktadır. Akut bakteriyel prostatit, kronik bakteriyel prostatit, kronik pelvik ağrı sendromu (tip 3 kronik prostatit) ve asemptomatik enflamatuar prostatit olmak üzere dört gruba ayrılırlar.

Bunların içerisinde en sık (%95) kronik pelvik ağrı sendromu (KPAS) – kronik prostatit olarak bilinen tip 3 kronik prostatit görülmektedir.

AKUT BAKTERİYEL PROSTATİT NEDİR? TEDAVİSİNDE NELER YAPILIR?

Akut bakteriyel prostatit; Bakterilerin sebep olduğu prostat bezinin enfeksiyonu, ateşli iltihabıdır. Genellikle gürültülü bir tablo hakimdir.

-Yüksek ateş

-Üşüme, titreme, halsizlik

-Sık idrara çıkma

 -Ani sıkışma hissi,

 -İdrar yaparken yanma ve zorlanma gibi bulgular görülür.

Gençlerde genellikle cinsel yolla bulaşan hastalıklardan sonra, orta ve ileri yaşlarda ise prostat büyümesinin zemininde gelişir. Tedavisi ilaçlarla yapılır ve hastaya istirahat önerilir. Akut prostatitler iyi tedavi edilmezlerse prostat apsesi gelişebilir. Ayaktan tedaviye yeterli yanıt alınamazsa hastalar hastaneye yatırılarak tedavi edilmelidir.

KRONİK BAKTERİYEL PROSTATİT NEDİR? TEDAVİSİNDE NELER YAPILIR?

Üç ay veya daha uzun süren bakteriyel prostat enfeksiyonu olarak tanımlanabilir. Akut prostatite göre daha sık görülen bir durumdur.

Kronik bakteriyel prostatitin nedeni açık değildir. Üriner sistemdeki bakterilere, mesane veya kan enfeksiyonuna bağlı olabilir.

Prostat bezinde oluşabilen taşlar veya prostattaki yapısal kusurlar da prostatite neden olabilir. Enfeksiyon, travma ya da üriner sisteme yapılan bazı işlemler sonucu oluşabilir.

Akut prostatitin aksine belirtiler daha yavaş ve sessiz gelişir.

Kronik bakteriyel prostatit belirtileri:

-Sık idrara çıkma isteği,

-idrarda yanma,

-idrarı yaparken zorlanma

-Cinsel isteksizlik

-Boşalma sırasında ağrı

-Bağırsaklarda gerilme hissi

-Makat bölgesi ve testislerde ağrı.

-Ateş ise beklenen bir durum değildir.

Bu hastalık genellikle 20- 30’ lu yaşlar arasında veya 40’ lı yaşların sonuna doğru görülür. Kronik prostatin tedavisi problemlidir, çünkü ilaçların en zor geçtiği organlardan biri de prostattır. Bu nedenle tedavi süresi 4- 8 haftaya kadar uzayabilir. Konservatif öneriler olarak: haftalık 2- 3 kez cinsel boşalma, sıcak su oturma banyoları, kabızlıktan ve soğuktan kaçınma gibi tedbirlerin hastalık üzerinde iyileştirici etkisi bilinmektedir.

KRONİK PROSTATİT-KRONİK PELVİK AĞRI SENDROMU NEDİR? TEDAVİSİNDE NELER YAPILIR?

Kronik non-bakteriyel prostatit ya da Kronik Pelvik Ağrı sendromu olarak adlandırılan bu tür, erkeklerde en sık görülen prostatit (prostat iltihabı) türüdür. Prostatın belirli bir bakteriye bağlı olmaksızın iltihaplanmasıdır. Halsiz bırakan yorucu belirtiler ve ağrılar üç ay veya daha uzun süre devam eder. Genellikle anksiyete ve depresyon gibi psikolojik durumlarla birlikte görülür.

Kronik prostatit belirtileri:

-Penis, testisler, anüs, karnın alt kısmı ve belde ağrı

-İdrar sırasında ağrı

-Sık idrara çıkma

-Acil idrara çıkma istediği (özellikle gece)

-Prostat muayenesinde prostatta büyüme ya da hassaslık fark edilmesi

-Sertleşme sorunu, boşalma sırasında ağrı ya da cinsel ilişki sonrası ağrı

Kronik prostatit testleri yapıldığında; idrar, meni, prostat salgısından alınan kültürlerde bakteriyel enfeksiyonun kesin kanıtı bulunamaz. Bu nedenle bu prostatit tipinin tanı ve tedavisi zordur.

Kronik prostatit tedavisinde amaç, belirtilerin azaltılmasıdır. Çoğu zaman tedavi ile şikayetler zamanla azalmaktadır. Kronik prostatit tedavisinde, uzun süreli kullanılabilen antibiyotikler, antienflamatuar ajanlar ve antikolinerjikler faydalı olabilir. Kas gevşetici ajanlardan fayda gören bir hasta grubu vardır.

Prostatit tedavisinin en eski yöntemlerinden birisi olan prostat masajı da standart tedavi yöntemlerinden yararlanamayan hastaların tedavisinde denenebilir. Yineleyen prostat masajının intraprostatik kanalları açtığı, dolaşımı düzelttiği ve antibiyotiklerin dokuya geçişini iyileştirdiği öne sürülmektedir.

PROSTATİT İLERLEYİCİ BİR HASTALIK MIDIR?

Prostatit (prostat iltihabı) kişinin prostat kanseri olunduğu anlamına gelmez, ayrıca prostat büyümesinden de farklıdır. Bir dokuda gelişen enfeksiyon ve buna bağlı oluşan bazı reaksiyonların bazı kanser türlerinde tetikleyici faktörler olduğu bilinmektedir.Prostat kanserinin zemininde de daha önce geçirilmiş enfeksiyonlar bir risk faktörü olarak kabul edilse de geçirilmiş prostatitin prostat kanserine sebep olduğu yönünde kanıtlanmış çalışma bulunmamaktadır.

Prostatit cinsel fonksiyon bozukluğuna (iktidarsızlığa) sebep olmaz fakat hastanın sahip olduğu semptomların derecesine bağlı olarak hastada cinsel isteksizlik görülebilir. Bu isteksizliğin en önemli sebeplerinden birisi prostat iltihabının özellikle ilk evrelerinde boşalma sırasında ağrı ve yanma görülmesidir. Hasta bu ağrıdan çekindiği için cinsel ilişkiye girmek istemeyebilir. Ama bu durum geçicidir.