ÜROLOJİ UZMAN

Doç.Dr.FARUK ÖZGÖR

  • İnfertilite Cerrahisi

  • Laparoskopik Cerrahi

  • Böbrek Taşı Cerrahisi

  • Prostat Cerrahileri

Ameliyat

Uluslararası Makale

Ulusal ve Uluslararası Kongre

Laparoskopik Cerrahi ve Taş Cerrahisinde Uzman

Hakkımda

           Doç.Dr. Faruk Özgör, İstanbul, Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesinde çalışan üroloji doktorudur.  Tıp doktorluğu diplomasını 2002-2008 yılları arasında tıp eğitimi gördüğü İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi’ nden almıştır. 2009 yılında Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesinde üroloji asistanlığına başlamış ve 2014 yılında üroloji uzmanı ünvanını hak etmiştir.
            Zorunlu hizmetini yine Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tamamlayan Doç.Dr.Faruk Özgör çalışmalarını böbrek taşlarının tedavisi, prostat hastalıkları ve ürolojik kanserler üzerine yoğunlaştırmıştır. 2018 yılında Üroloji doçenti ünvanı aldıktan sonra, 2019 yılından bu yana Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Eğitim sorumlusu olarak görev yapmaktadır. Ayrıca 2019 yılında Robotik cerrahi eğitimi ve sertifikasyonu için Belçika da bulunan OLV Hastanesinde ve ORSI robotik cerrahi eğitim merkezinde görev yapmıştır.
            Doç.Dr. Faruk Özgör’ ün uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış 100’ ün üzerinde makalesi, 8 tane kitap bölümü ve çok sayıda sözlü bildirisi mevcuttur. Yaptığı çalışmalar ulusal ve uluslararası yayınlarca 2000’ e yakın atıf almıştır. Ayrıca, ulusal ve uluslararası toplantılarda ok sayıda davetli konuşmacı, yönetici ve panelist olmak üzere görev almıştır. 2018 yılında uluslararası katılım ile yapılan 28. ci Ulusal Üroloji Kongresinin Bilimsel Sekreteryasını yapmıştır.
            Böbrek taşlarının tedavileri ve böbrek taşlarının metabolik değerlendirmesi, prostat hastalıkları ve ürolojik kanserlerin kapalı ameliyatlar ile tedavisi Doç.Dr. Faruk Özgör’ün en önemli ilgi alanlarıdır. Böbrek dokusunun korunup sadece tümörün alındığı parsiyel nefrektomi, prostat kanserinin kapalı yöntemlerle tedavi edildiği laparoskopik radikal prostatektomi, mesane kanserinin büyük kesilerle tedavi edilmediği laparoskopik sistektomi ameliyatları ilgi duyduğu ameliyatlardır. Ayrıca, SWL (taş kırma), peruktan nefrolitotomi, flexible üreterorenoskopi (retrograde intrarenal cerrahi) konusunda 1500’den fazla vaka tecrübesi bulunmaktadır.
 
Yayınlar
 
SCI and SCI-E dergilerde yayınlanan yazılar
 
A.1 BINBAY Murat,Yuruk Emrah,AKMAN TOLGA,ÖZGÖR FARUK, Seyrek Mahir,Ozkuvanci Unsal,BERBEROGLU Yalçın,MÜSLÜMANOGLU Yaser Ahmet (2010). Is There a Difference inOutcomes Between Digital and Fiberoptic Flexible Ureterorenoscopy Procedures?. Journal ofEndourology, 24(12), 1929-1934., Doi: 10.1089/end.2010.0211,
 
A.2 AKMAN TOLGA,BINBAY Murat,Akcay Muzaffer,Tekinarslan Erdem,Kezer Cem,ÖZGÖR FARUK,Seyrek Mahir,MÜSLÜMANOGLU Yaser Ahmet (2011). Variables That Influence OperativeTime During Percutaneous Nephrolithotomy: An Analysis of 1897 Cases. Journal of Endourology,25(8), 1269-1273., Doi: 10.1089/end.2011.0061,
A.3 BINBAY Murat,AKMAN TOLGA,ÖZGÖR FARUK,Yazici Ozgur,Sari Erhan,Erbin Akif,KezerCem,SARILAR Ömer,BERBEROGLU Yalçın,MÜSLÜMANOGLU Yaser Ahmet (2011). Does PelvicalicealSystem Anatomy Affect Success of Percutaneous Nephrolithotomy?. Urology, 78(4), 733-737.,Doi: 10.1016/j.urology.2011.03.058, (Kontrol No: 3721728)
 
A.4 AKMAN TOLGA,BINBAY Murat,ASLAN RAHMI,Yuruk Emrah,ÖZGÖR FARUK,Tekinarslan Erdem,YaziciOzgur,BERBEROGLU Yalçın,MÜSLÜMANOGLU Yaser Ahmet (2012). Long-Term Outcomes ofPercutaneous Nephrolithotomy in 177 Patients With Chronic Kidney Disease: A Single CenterExperience. The Journal of Urology, 187(1), 173-177., Doi: 10.1016/j.juro.2011.09.038, (KontrolNo: 3721612)
 
A.5 AKMAN TOLGA,BINBAY Murat,Erbin Akif,Tepeler Abdulkadir,Sari Erhan,Kucuktopcu Onur,ÖZGÖR FARUK,MÜSLÜMANOGLU Yaser Ahmet (2012). The impact of metabolic syndrome on long-termoutcomes of percutaneous nephrolithotomy (PCNL). BJU International, 110(11c), 1079-1083., Doi:10.1111/j.1464-410X.2012.11548.x, (Kontrol No: 3721629)
 
A.6 AKMAN TOLGA,BINBAY Murat,ÖZGÖR FARUK,Ugurlu Mesut,Tekinarslan Erdem,Kezer Cem,ASLANRAHMI,MÜSLÜMANOGLU Yaser Ahmet (2012). Comparison of percutaneous nephrolithotomy andretrograde flexible nephrolithotripsy for the management of 2-4?cm stones: a matched-pairanalysis. BJU International, 109(9), 1384-1389., Doi: 10.1111/j.1464-410X.2011.10691.x,
(Kontrol No: 3721666)
 
A.7 AKMAN TOLGA,BINBAY Murat,Ugurlu Mesut,Kaba Mehmet,Akcay Muzaffer,Yazici Ozgur,ÖZGÖR FARUK,MÜSLÜMANOGLU Yaser Ahmet (2012). Outcomes of Retrograde Intrarenal SurgeryCompared with Percutaneous Nephrolithotomy in Elderly Patients with Moderate-Size KidneyStones: A Matched-Pair Analysis. Journal of Endourology, 26(6), 625-629., Doi:10.1089/end.2011.0526, (Kontrol No: 3721689)
 
A.8 AKMAN TOLGA,BINBAY Murat,Kezer Cem,Yuruk Emrah,Tekinarslan Erdem,ÖZGÖR FARUK,SariErhan,ASLAN RAHMI,BERBEROGLU Yalçın,MÜSLÜMANOGLU Yaser Ahmet (2012). Factors Affecting
Kidney Function and Stone Recurrence Rate After Percutaneous Nephrolithotomy for StaghornCalculi: Outcomes of a Long-Term Followup. The Journal of Urology, 187(5), 1656-1661., Doi:10.1016/j.juro.2011.12.061, (Kontrol No: 3721650)
 
A.9 Yazici Ozgur,BINBAY Murat,AKMAN TOLGA,Kezer Cem,ÖZGÖR FARUK,Yuruk Emrah,BERBEROGLUYalçın,MÜSLÜMANOGLU Yaser Ahmet (2013). Is there a difference in percutaneousnephrolithotomy outcomes among various types of pelvicaliceal system?. World Journal of Urology,31(5), 1267-1272., Doi: 10.1007/s00345-012-0907-0, (Kontrol No: 3722351)
 
A.10 AKMAN TOLGA,BINBAY Murat,Tekinarslan Erdem,Tepeler Abdulkadir,Akcay Muzaffer,ÖZGÖR FARUK,Ugurlu Mesut,MÜSLÜMANOGLU Yaser Ahmet (2013). Effects of bipolar and monopolartransurethral resection of the prostate on urinary and erectile function: a prospective randomizedcomparative study. BJU International, 111(1), 129-136., Doi: 10.1111/j.1464-410X.2012.11266.x, (Kontrol No: 3721674)
 
A-11 Simsek Abdulmuttalip,Kirecci Sinan Levent,Kucuktopcu Onur,ÖZGÖR FARUK,Akbulut MehmetFatih,SARILAR Ömer,Ozkuvanci Unsal,Gurbuz Zafer Gokhan (2014). Comparison of paroxetine anddapoxetine, a novel selective serotonin reuptake inhibitor in the treatment of prematureejaculation. Asian Journal of Andrology, 16(5), 725, Doi: 10.4103/1008-682X.128467, (KontrolNo: 3722167)
 
A-12 ÖZGÖR FARUK,Simsek Abdulmuttalip,BINBAY Murat,AKMAN TOLGA,Kucuktopcu Onur,SARILARÖmer,MÜSLÜMANOGLU Yaser Ahmet,BERBEROGLU Yalçın (2014). Clinically insignificant residualfragments after flexible ureterorenoscopy: medium-term follow-up results. Urolithiasis, 42(6),533-538., Doi: 10.1007/s00240-014-0691-y,
 
A-13 Simsek Abdulmuttalip,ÖZGÖR FARUK,Kirecci Sinan Levent,Akbulut Mehmet Fatih,SonmezayErkan,Yuksel Bahar,Kucuktopcu Onur,Gurbuz Zafer Gokhan (2014). Results of tension-free vaginaltape for recurrent stress urinary incontinence after unsuccessful transobturator tape surgery.Journal of Obstetrics and Gynaecology Research, 40(6), 1764-1769., Doi: 10.1111/jog.12410,
 
A-14 Yuruk Emrah,BINBAY Murat,ÖZGÖR FARUK,Erbin Akif,BERBEROGLU Yalçın,MÜSLÜMANOGLU YaserAhmet (2014). Flexible Ureterorenoscopy Is Safe and Efficient for the Treatment of Kidney Stonesin Patients With Chronic Kidney Disease. Urology, 84(6), 1279-1284., Doi:10.1016/j.urology.2014.07.038,
 
A-15 Simsek Abdulmuttalip,ÖZGÖR FARUK,Yuksel Bahar,Kucuktopcu Onur,Kirecci Sinan Levent,ToptasMehmet,SARILAR Ömer,BERBEROGLU Yalçın,Gurbuz Gokhan,Mimaroglu Saban,AkbulutFatih,Baykal Murat,Arslan Burak,Savun Metin,Ucpinar Burak (2014). Female sexual function aftertransobturator tape in women with urodynamic stress urinary incontinence. SpringerPlus, 3(1),570, Doi: 10.1186/2193-1801-3-570,
 
A-16 Yuruk Emrah,BINBAY Murat,ÖZGÖR FARUK,Sekerel Levent,BERBEROGLU Yalçın,MÜSLÜMANOGLUYaser Ahmet (2015). Comparison of Shockwave Lithotripsy and Flexible Ureteroscopy for theTreatment of Kidney Stones in Patients with a Solitary Kidney. Journal of Endourology, 29(4), 463-467., Doi: 10.1089/end.2014.0613,
 
A-17 Akbulut Fatih,Kucuktopcu Onur,Kandemir Emre,Sonmezay Erkan,Simsek Abdulmuttalip,ÖZGÖR FARUK,BINBAY Murat,MÜSLÜMANOGLU Yaser Ahmet,Gurbuz Gokhan (2015). Comparison offlexible ureterorenoscopy and mini-percutaneous nephrolithotomy in treatment of lower calyceals t o n e s s m a l l e r t h a n 2 ? c m . R e n a l F a i l u r e , 3 8 ( 1 ) , 1 6 3 – 1 6 7 . , D o i :1 0 . 3 1 0 9 / 0 8 8 6 0 2 2 X . 2 0 1 5 . 1 1 2 8 7 9 2 ,
 
A.18 Ugurlu Ibrahim Mesut,AKMAN TOLGA,BINBAY Murat,Tekinarslan Erdem,Yazici Ozgur,AkbulutMehmet Fatih,ÖZGÖR FARUK,MÜSLÜMANOGLU Yaser Ahmet (2015). Outcomes of retrogradeflexible ureteroscopy and laser lithotripsy for stone disease in patients with anomalous kidneys.Urolithiasis, 43(1), 77-82., Doi: 10.1007/s00240-014-0713-9,
 
A.19ÖZGÖR FARUK,Kucuktopcu Onur,SARILAR Ömer,Toptas Mehmet,Simsek Abdulmuttalip,GurbuzGokhan,Akbulut Mehmet Fatih,MÜSLÜMANOGLU Yaser Ahmet,BINBAY Murat (2015). Doesprevious open renal surgery or percutaneous nephrolithotomy affect the outcomes andcomplications of percutaneous nephrolithotomy. Urolithiasis, 43(6), 541-547., Doi:10.1007/s00240-015-0798-9,
A-20 ÖZGÖR FARUK,Ucpinar Burak,BINBAY Murat (2016). Effect of Obesity on Prone PercutaneousNephrolithotomy Outcomes: A Systemic Review.. Urology journal, 13(1), 2471-8.,
 
A.21 ÖZGÖR FARUK,Kucuktopcu Onur,Ucpinar Burak,Gurbuz Gokhan,SARILAR Ömer,BERBEROGLUYalçın,Baykal Murat,BINBAY Murat (2016). Is there a difference between presence of single stoneand multiple stones in flexible ureterorenoscopy and laser lithotripsy for renal stone burden300mm2?. International braz j urol, 42(6), 1168-1177., Doi: 10.1590/S1677-5538.IBJU.2015.0646,
 
A.22 Akbulut Fatih,Kucuktopcu Onur,Kandemir Emre,Ucpinar Burak,ÖZGÖR FARUK,SimsekAbdulmuttalip,Arslan Burak,Erbin Akif,Yanaral Fatih,BINBAY Murat,Gurbuz Gokhan (2016). Efficacyand safety of mini percutaneous nephrolithotomy in obese patients. SpringerPlus, 5(1), 1148-1153., Doi: 10.1186/s40064-016-2830-0,
 
A-23 ÖZGÖR FARUK,Tepeler Abdulkadir,Elbir Fatih,SARILAR Ömer,Gurbuz Zafer Gokhan,AbdullahArmagan,BINBAY Murat,Tasci Ali Ihsan (2016). Comparison of miniaturized percutaneousnephrolithotomy and flexible ureterorenoscopy for the management of 10–20 mm renal stones inobese patients. World Journal of Urology, 34(8), 1169-1173., Doi: 10.1007/s00345-015-1745-7,
 
A.24 ÖZGÖR FARUK,Kucuktopcu Onur,Ucpinar Burak,SARILAR Ömer,Erbin Akif,Yanaral Fatih,SahanMurat,BINBAY Murat (2016). The effects of previous open renal stone surgery types on PNLoutcomes. Canadian Urological Association Journal, 10(7-8), 246, Doi: 10.5489/cuaj.3687,
 
A-25 ÖZGÖR FARUK,Tosun Muhammed,Kayali Yunus,Savun Metin,BINBAY Murat,Tepeler Abdulkadir(2017). External Validation and Evaluation of Reliability and Validity of the Triple D Score toPredict Stone-Free Status After Extracorporeal Shockwave Lithotripsy. Journal of Endourology,31(2), 169-173., Doi: 10.1089/end.2016.0721,
 
A.26 Yanaral Fatih,ÖZGÖR FARUK,Savun Metin,Sahan Murat,SARILAR Ömer,BINBAY Murat (2017).Comparison of CROES, S.T.O.N.E, and Guy’s scoring systems for the prediction of stone-freestatus and complication rates following percutaneous nephrolithotomy in patients with chronickidney disease. International Urology and Nephrology, 49(9), 1569-1575., Doi: 10.1007/s11255-017-1631-x,
 
A.27ÖZGÖR FARUK,Kucuktopcu Onur,Ucpinar Burak,Yanaral Fatih,BINBAY Murat (2017). Skin to calyxdistance is not a predictive factor for miniaturized percutaneous nephrolithotomy outcomes.International braz j urol, 43(4), 679-685., Doi: 10.1590/S1677-5538.IBJU.2016.0291,
 
A-28 ÖZGÖR FARUK,Yanaral Fatih,Savun Metin,Ozdemir Harun,SARILAR Ömer,BINBAY MuratComparison of STONE, CROES and Guy’s nephrolithometry scoring systems for predicting stonefreestatus and complication rates after percutaneous nephrolithotomy in obese patients.Urolithiasis, Doi: 10.1007/s00240-017-1003-0
 
A.29ÖZGÖR FARUK,Tepeler Abdulkadir,Ismail Basibuyuk,Kucuktopcu Onur,Kayali Yunus,YanaralFatih,BINBAY Murat Supracostal access for miniaturized percutaneous nephrolithotomy:comparison of supracostal and infracostal approaches. Urolithiasis, Doi: 10.1007/s00240-017-0976-z
 
A.30ÖZGÖR FARUK,Yanaral Fatih,Savun Metin,Ozdemir Harun,Caglar Ufuk,SARILAR Ömer Comparisonof miniaturized percutaneous nephrolithotomy and flexible ureterorenoscopy for moderate sizerenal stones in elderly patients. The Kaohsiung Journal of Medical Sciences, Doi:10.1016/j.kjms.2017.10.003
 
A 31 Yanaral, Fatih, Faruk Ozgor, Metin Savun, Ayse Agbas, Fatih Akbulut, and Omer Sarilar. “Shock-wave Lithotripsy for Pediatric Patients: Which Nomogram Can Better Predict Postoperative Outcomes?.” Urology (2018).
 
A32 Ozkuvanci, Unsal, Muhammet Irfan Donmez, Faruk Ozgor, Akif Erbin, Özge Pasin, and Ahmet Yaser Muslumanoglu. “Durasphere® EXP: a non-biodegradable agent for treatment of primary Vesico-Ureteral reflux in children.” International Brazilian Journal of Urology: official journal of the Brazilian Society of Urology 44, no. 3 (2018): 585.
 
A 33 Ozgor, Faruk, Murat Sahan, Fatih Yanaral, Metin Savun, and Omer Sarilar. “Flexible ureterorenoscopy is associated with less stone recurrence rates over Shockwave lithotripsy in the management of 10-20 millimeter lower pole renal stone: medium follow-up results.” International braz j urol 44, no. 2 (2018): 314-322.
 
A34 Alkan Cubuk*, Fatih Yanaral, Faruk Ozgor , Metin Savun , Harun Ozdemir, Akif Erbin, Bahar Yuksel, Omer Sarilar. Comparison of 4.8 Fr and 6 Fr ureteral stents on stent related symptoms following ureterorenoscopy: A prospective randomized controlled trial Kaohsiung Journal of Medical Sciences (2018) xx, 1e5
A35 Yanaral, F., Ozgor, F., Kucuktopcu, O., Sarilar, O., Ayranci, A., Savun, M., Yuksel, B. and Binbay, M., 2018. Comparison of Flexible Ureterorenoscopy and Mini Percutaneous Nephrolithotomy in the Management of Multiple Renal Calculi in 10-30 mm Size. Urology journal.
A36 Ozgor, F., Sahan, M., Cubuk, A., Ortac, M., Ayranci, A., & Sarilar, O. (2018). Factors affecting infectious complications following flexible ureterorenoscopy. Urolithiasis, 1-6.
 
Ulusal ve uluslararası SCI ve SCIE dışı dergilerde yayınlanan yazılar
 
B-1 Akbulut Fatih,Kucuktopcu Onur,Sonmezay Erkan,Simsek Abdulmuttalip,ÖZGÖR FARUK,Gurbuz Gokhan (2014). Partial penectomy after debridement of a Fournier’xxs Gangrene progressing with an isolated penile necrosis. Turkish Journal of Trauma and Emergency Surgery, 20(5), 385-388., Doi: 10.5505/tjtes.2014.93636, (Kontrol No: 3721530)
 
B-2 Simsek Abdulmuttalip,Kucuktopcu Onur,ÖZGÖR FARUK,Ozkuvanci Unsal,Baykal Murat,SARILARÖmer,Gurbuz Zafer Gokhan (2014). Self and partner satisfaction rates after 3 part inflatable penileprosthesis implantation. Archivio Italiano di Urologia e Andrologia, 86(3), 219, Doi:10.4081/aiua.2014.3.219,
 
B-3 Simsek Abdulmuttalip,ÖZGÖR FARUK,Yuksel Bahar,Bastu Ercan,Akbulut Mehmet Fatih,KucuktopcuOnur,SARILAR Ömer,BERBEROGLU Yalçın,Gurbuz Zafer Gokhan (2014). Spontaneousretroperitoneal hematoma associated with anticoagulation therapy and antiplatet therapy: Twocenters experiences. Archivio Italiano di Urologia e Andrologia, 86(4), 266, Doi:10.4081/aiua.2014.4.266,
 
B-4 ÖZGÖR FARUK,Erbin Akif,BERBEROGLU Yalçın,BINBAY Murat,SARILAR Ömer,MÜSLÜMANOGLUYaser Ahmet (2014). Isolated Giant Hydatid in Kidney. Turkish Journal of Parasitology, 38(2), 124-126., Doi: 10.5152/tpd.2014.3081,
 
B-5 Simsek Abdulmuttalip,ÖZGÖR FARUK,Akbulut Mehmet Fatih,Sonmezay Erkan,YukselBahar,SARILAR Ömer,BERBEROGLU Yalçın,Gurbuz Zafer Gokhan (2014). Management of bladderstones associated with foreign bodies following incontinence and contraception surgery. ArchivioItaliano di Urologia e Andrologia, 86(2), 108, Doi: 10.4081/aiua.2014.2.108, (Kontrol No:3722210)
 
B- 6 Akbulut Fatih,Kucuktopcu Onur,Ucpinar Burak,Savun Metin,ÖZGÖR FARUK,SonmezayErkan,Simsek Abdulmuttalip,Gurbuz Gokhan (2015). A Rare Complication of Extracorporeal ShockWave Lithotripsy: Intrarenal Hematoma Mimicking Pelvis Renalis Tumor. Case Reports in Urology,2015, 1-4., Doi: 10.1155/2015/719618,
 
B-7 Akbulut Fatih,Ucpinar Burak,Savun Metin,Kucuktopcu Onur,ÖZGÖR FARUK,Simsek
Abdulmuttalip,Gurbuz Gokhan (2015). A Major Complication in Micropercutaneous
Nephrolithotomy: Upper Calyceal Perforation with Extrarenal Migration of Stone Fragments due toIncreased Intrarenal Pelvic Pressure. Case Reports in Urology, 2015, 1-4., Doi:
10.1155/2015/792780,
 
B-8 ÖZGÖR FARUK,Simsek Abdulmuttalip,Aydogdu Ozgu,Kucuktopcu Onur,SARILAR
Ömer,BERBEROGLU Yalçın,Akbulut Mehmet Fatih,BINBAY Murat (2016). Bleeding duringlaparoscopic partial nephrectomy: Can a hemostatic matrix help to improve hemostasis?. ArchivioItaliano di Urologia e Andrologia, 88(3), 228, Doi: 10.4081/aiua.2016.3.228,
 
B-9 Akbulut Fatih,Savun Metin,Ucpinar Burak,Sahan Murat,Arslan Burak,ÖZGÖR FARUK,SimsekAbdulmuttalip,BERBEROGLU Yalçın,Baykal Murat,BINBAY Murat (2016). Duplicated Renal Systemwith H Shaped Ureter: An Extraordinary Anomaly. Case Reports in Urology, 2016, 1-3., Doi:10.1155/2016/4062515,
 
B-10 Akbulut Fatih,Kucuktopcu Onur,Kandemir Emre,Sonmezay Erkan,Simsek Abdulmuttalip,UcpinarBurak,ÖZGÖR FARUK,Gurbuz Gokhan (2016). Comparison of efficacy of laser lithotripter withultrasonic lithotripter in mini percutaneous nephrolithotomy. Archivio Italiano di Urologia eAndrologia, 87(4), 276, Doi: 10.4081/aiua.2015.4.276,
 
B-11 Yanaral Fatih,Balci Can,ÖZGÖR FARUK,Simsek Abdulmuttalip,Onuk Ozkan,Aydin
Muammer,Nuhoglu Baris (2017). Comparison of conventional dressings and vacuum-assisted
closure in the wound therapy of Fournier’s gangrene. Archivio Italiano di Urologia e Andrologia,89(3), 208, Doi: 10.4081/aiua.2017.3.208,
 
B-12 Simsek Abdulmuttalip,Kirecci Sinan Levent,Bayar Goksel,Horasanli Kaya,ÖZGÖR FARUK,GurbuzZafer Gokhan (2017). Evaluation of per-operative cough stress test during transobturator midurethralsling surgery. Archivio Italiano di Urologia e Andrologia, 89(3), 222, Doi:10.4081/aiua.2017.3.222,
 
B-13 ÖZGÖR FARUK,BERBEROGLU Yalçın,AKMAN TOLGA,SARILAR Ömer,BINBAYMurat,MÜSLÜMANOGLU Yaser Ahmet (2011). Üriner sistem taslarının cerrahi çıkarımı sonrası kalantaslara yaklasım. Haseki Tıp Bülteni, 49(2), 52-55.,
 
B-14 Erbin Akif,BERBEROGLU Yalçın,SARILAR Ömer,Akbulut Mehmet Fatih,ÖZGÖR FARUK,SonmezayErkan,Simsek Abdulmuttalip,Gurbuz Zafer Gokhan (2014). Perkütan Nefrolitotomi: 2300 Vaka ileTek Merkez Sonuçlarımız. Haseki Tıp Bülteni, 52(1), 19-24.,
 
B15 Yuruk Emrah,BINBAY Murat,AKMAN TOLGA,ÖZGÖR FARUK,BERBEROGLU Yalçın,MÜSLÜMANOGLUYaser Ahmet (2014). Previous shock-wave lithotripsy treatment does not impact the outcomes offlexible ureterorenoscopy. Türk Üroloji Dergisi/Turkish Journal of Urology, 40(4), 211-215., Doi:10.5152/tud.2014.83446,
 
B 16  Simsek Abdulmuttalip,ÖZGÖR FARUK,SARILAR Ömer,Akbulut Mehmet Fatih,SAHANMurat,Kucuktopcu Onur,BERBEROGLU Yalçın,Gurbuz Zafer Gokhan (2014). Konjenital penilkurvatür cerrahi tedavi sonuçlarımız. Yeni Üroloji Dergisi, 9(3), 58-63.,
 
B 17ÖZGÖR FARUK,SARILAR Ömer,BERBEROGLU Yalçın,Simsek Abdulmuttalip (2014). DistalHipospadias Cerrahisinin Devlet Hastanesinde Uygulanabilirligi: 48 Vakanın Geriye Dönük Analizi.Haseki Tıp Bülteni, 52(3), 195-198.,
 
B18  Simsek Abdulmuttalip,ÖZGÖR FARUK,Akbulut Mehmet Fatih,Kucuktopcu Onur,BERBEROGLUYalçın,SARILAR Ömer,BINBAY Murat,MÜSLÜMANOGLU Yaser Ahmet (2014). Does body mass indexeffect the success of percutaneous nephrolithotomy?. Turkish journal of urology, 40(2), 104-9.,Doi: 10.5152/tud.2014.66674
 
B 19  Simsek Abdulmuttalip,ÖZGÖR FARUK,ÇILLI Mesut,Arslan Burak,ANTAR Baran,Yuksel Bahar,KÖSEOsman,MIMAROGLU Saban,ÖNAL Sinasi Yavuz (2014). Kadın stres üriner inkontinansında TVT veTOT yöntemlerinin etkinliginin ve güvenilirliginin karsılastırılması. Yeni Üroloji Dergisi, 9(3), 64-
71.,
 
B 20ÖZGÖR FARUK,BINBAY Murat,Akbulut Mehmet Fatih,Simsek Abdulmuttalip,SahanMurat,BERBEROGLU Yalçın,SARILAR Ömer,MÜSLÜMANOGLU Yaser Ahmet (2014). Laparoscopictransperitoneal adrenalectomy: Our initial results. Türk Üroloji Dergisi/Turkish Journal of Urology,40(2), 99-103., Doi: 10.5152/tud.2014.09076,
 
B 21 Simsek Abdulmuttalip,ÖZGÖR FARUK,Kucuktopcu Onur,Akbulut Mehmet Fatih,MURATSAHAN,SEZER ALI,SARILAR Ömer,Gurbuz Zafer Gokhan (2014). Yüksek dereceli intraepitelyalneoplazi ve atipik küçük asiner proliferasyonun prostatbiyopsisinde öneminin degerlendirilmesi.Yeni Üroloji Dergisi, 9, 48-53.,
 
B 22 10 Simsek Abdulmuttalip,Kucuktopcu Onur,Akbulut Fatih,ÖZGÖR FARUK,Kucuktopcu Elif,SavunMetin,BERBEROGLU Yalçın,Gurbuz Gokhan (2015). Impact of preoperative radiological andpostoperative pathological findings on survival of patients after radical nephrectomy performedwith the indication of renal cell carcinoma. Türk Üroloji Dergisi/Turkish Journal of Urology, 41(1),1-6., Doi: 10.5152/tud.2015.78800,
 
B 23  Akbulut Fatih,ÖZGÖR FARUK,Sonmezay Erkan,Erbin Akif,Simsek Abdulmuttalip,Gurbuz Gokhan(2015). Duodenal gastrointestinal stromal tumor mimicking recurrent renal carcinoma:Casereport. Yeni Üroloji Dergisi, 10(3), 57-60.,
 
B24 ÖZGÖR FARUK,BINBAY Murat,Simsek Abdulmuttalip,Akbulut Mehmet Fatih,KucuktopcuOnur,SARILAR Ömer,AYDOGDU Özgü,Gurbuz Zafer Gokhan,BERBEROGLU Yalçın,MÜSLÜMANOGLUYaser Ahmet (2015). Laparoskopik Parsiyel Nefrektominin 4 cm Üzerindeki Böbrek Tümörlerinde
Etkinligi ve Güvenilirliginin Degerlendirilmesi. Haseki Tıp Bülteni, 53(1), 30-35., (Kontrol No:
3723058)
B 25ÖZGÖR FARUK,Kucuktopcu Onur,Simsek Abdulmuttalip,SARILAR Ömer,BINBAY Murat,GurbuzGokhan (2015). Percutaneous nephrolithotomy for isolated calyceal stones: How important is thestone location?. Türk Üroloji Dergisi/Turkish Journal of Urology, 41(4), 171-176., Doi:10.5152/tud.2015.06787,
 
B 26 ÖZGÖR FARUK,Simsek Abdulmuttalip,SAHAN Murat,Akbulut Mehmet Fatih,Yuksel Bahar,GurbuzZafer Gokhan (2016). Glob vezikaleyi taklit eden imperfore hymene baglı hematokolpos. YeniÜroloji Dergisi, 11(2), 54-55., (Kontrol No: 3723200)
 
B 27 Akbulut Fatih,SAHAN Murat,Ucpinar Burak,Savun Metin,ÖZGÖR FARUK,Arslan Burak,SimsekAbdulmuttalip,BERBEROGLU Yalçın,Baykal Murat,BINBAY Murat (2016). A Rare Case of RenalLeiomyoma Treated with Laparoscopic Partial Nephrectomy. Haseki Tıp Bülteni, 54(1), 41-43.,
 
B28 ÖZGÖR FARUK,Kucuktopcu Onur,SAHAN Murat,Simsek Abdulmuttalip,BERBEROGLUYalçın,SARILAR Ömer,Savun Metin,Gurbuz Zafer Gokhan (2016). Prostat Kanserinde Igne Biyopsive Radikal Prostatektomi Örneklerinden Elde Edilen Gleason Skorları Arasında Uyum Var mı?.Haseki Tıp Bülteni, 54(1), 32-35.,
 
B29  Kucuktopcu Onur,SEZER ALI,Akbulut Fatih,ÖZGÖR FARUK,Simsek Abdulmuttalip,ArslanBurak,SARILAR Ömer,MIMAROGLU Saban,Gurbuz Zafer Gokhan (2016). Renal leiyomyosarkom:Multipl tümör hikayesi olan hastada preoperatif biyopsi ile dogru tanı. Yeni Üroloji Dergisi, 11(3),38-41.,
 
B 30  Erbin Akif,ÖZGÖR FARUK,BINBAY Murat (2016). Robotik Cerrahi: Teknolojik Gelismeler ve ÜrolojikCerrahideki Yeri. Haseki Tıp Bülteni, 54(3), 127-132., (Kontrol No: 3723068)
 
B 31 SARILAR Ömer,ÖZGÖR FARUK,Kucuktopcu Onur,Ucpinar Burak,Akbulut Mehmet Fatih,SavunMetin,Gurbuz Zafer Gokhan,BINBAY Murat (2017). Is standard percutaneous nephrolithotomystill the standard treatment modality for renal stones less than three centimeters?. Türk ÜrolojiDergisi/Turkish Journal of Urology, 43(2), 165-170., Doi: 10.5152/tud.2017.45793,
 
B32 ÖZGÖR FARUK,Simsek Abdulmuttalip,Savun Metin,SARILAR Ömer,Akbulut Mehmet Fatih,GurbuzZafer Gokhan (2017). Green urine color due to methylene blue. Yeni Üroloji Dergisi, 12(2), 63-65.,
 
B33 YANARAL, F., ŞAHAN, M., ÖZGÖR, F., SAVUN, M., ÇAĞLAR, U., ÇUBUK, A., & SARILAR, Ö. (2018). The Effect of Previous Internal Urethrotomy on Urethroplasty Outcomes. Journal of Reconstructive Urology8(1), 11-15.
 
 
Uluslar arası toplantolarda sunular
C- 1 Akbulut Mehmet Fatih,BINBAY Murat,AKMAN TOLGA,ÖZGÖR FARUK,Kezer Cem,ErbinAkif,MÜSLÜMANOGLU Yaser Ahmet (2012). THE EFFECT OF PREVIOUS OPEN SURGERY TORETROGRAD INTRARENAL SURGERY OUTCOMES: SINGLE CENTER EXPRIENCE. 30TH WORLD
CONGRESS OF ENDOUROLOGY AND SWL,
C- 2 Ugurlu Mesut,AKMAN TOLGA,BINBAY Murat,Tekinarslan Erdem,Yazici Ozgur,ÖZGÖRFARUK,Akbulut Fatih,MÜSLÜMANOGLU Yaser Ahmet (2012). OUTCOMES OF RETROGRADEINTRENAL SURGERY IN PATIENTS WITH ANOMALOUS KIDNEYS: A SINGLE CENTER EXPRIENCES.30TH WORLD CONGRESS OF ENDOUROLOGY AND SWL, 43(1), 77-82., Doi: 10.1007/s00240-014-
0713-9,
C-3  Akbulut Mehmet Fatih,Kucuktopcu Onur,Kandemir Emre,Sonmezay Erkan,Simsek
Abdulmuttalip,ÖZGÖR FARUK,BINBAY Murat,MÜSLÜMANOGLU Yaser Ahmet,Gurbuz Zafer Gokhan(2015). Comparison of flexible ureterorenoscopy and mini-percutaneous nephrolithotomy intreatment of lower calyceal stones smaller than 2 cm….. AUA ANNUAL MEETING, NEW ORLEANS,LA, USA,
 
C-4 ÖZGÖR FARUK,Kucuktopcu Onur,SARILAR Ömer,TOKTAS MEHMET,Simsek Abdulmuttalip,GurbuzZafer Gokhan,Akbulut Mehmet Fatih,MÜSLÜMANOGLU Yaser Ahmet,BINBAY Murat (2015).GEÇIRILMIS AÇIK BÖBREK CERRAHISI VE PERKÜTAN NEFROLITOTOMI, PERKÜTANNEFROLITOTOMI SONUÇLARINA ETKI EDER MI?. 24. CU ULUSAL ÜROLOJI KONGRESI, 43(6), 541-
547., Doi: 10.1007/s00240-015-0798-9,
 
C-5 BINBAY Murat,ÖZGÖR FARUK,AYRANCI ALI,GULER ALI,SARILAR Ömer,Sahan Murat,BERBEROGLUAHMET YALCIN (2015). ZEROISCHEMIA LAPAROSCOPIC PARTIAL NEPHRECTOMY FOR A PATIENTWITH MULTIPLE RENAL MASSSES. 26TH WORLD VIDEOUROLOGY CONGRESS,
 
C.6ÖZGÖR FARUK,Ucpinar Burak,Sahan Murat,GULER ALI,SARILAR Ömer,BERBEROGLU AHMETYALCIN,BINBAY Murat (2015). MANAGEMENT OF MASSIVE BLEEDING AFTER UBCLAMPING OFRENAL ARTERY DURING LAPAROSCOPIC PARTIAL NEPHRECTOMY. 26 TH WORLD VIDEOUROLOGY
CONGRESS,
 
C-7  BINBAY Murat,ÖZGÖR FARUK,ÜÇPINAR BURAK,Savun Metin,SARILAR Ömer,AYRANCIALI,BERBEROGLU AHMET YALCIN (2015). RECONSTRUCTION WITH OMENTAL FLAP IN ROBOTICPARTIAL NEPHRECTOMY. 26TH WORLD VIDEOUROLOGY CONGRESS,
 
C-8 BINBAY Murat,ÖZGÖR FARUK,DEMIRCI MAHMUT,ÜÇPINAR BURAK,SEZER ALI,SARILARÖmer,BERBEROGLU AHMET YALCIN (2015). 360 DEGREE NECK PRESERVATION DURING ROBOTICRADICAL PROSTATECTOMY. 26TH WORLD VIEOUROLOGY CONGRESS,
 
C-9  BINBAY Murat,ÖZGÖR FARUK,GÜLER ALI,DEMIRCI MAHMUT,SARILAR Ömer,YILDIRIMÖMER,BERBEROGLU Yalçın (2015). ROBOTIC ADRENALECTOMY IN THE TREATMENT OF HUGEADRENAL MASS NEXT TO SOLITARY KIDNEY. 26TH WORLD VIDEOUROLOGY CONGRESS,
 
C-10  ÖZGÖR FARUK,Sahan Murat,AYRANCI ALI,Kandemir Emre,Ucpinar Burak,BERBEROGLU AHMETYALCIN,BINBAY Murat (2015). MANAGEMENT OF RENAL PEDICLE INJURIES DURINGLAPAROSKOPIC PARTIAL NEPHRECTOMY. 26TH WORLD VIDEO UROLOGY CONGRESS,
 
C-11  ÖZGÖR FARUK,SEZER ALI,ERTAS KASIM,Kandemir Emre,BERBEROGLU AHMET YALCIN,SavunMetin,BINBAY Murat (2015). RETROCAVAL URETER: A RARE CASE TREATED WITH LAPAROSCOPICURETEROURETEROSTOMY. 26TH WORLD VIDEOUROLOGY CONGRESS,
 
C-12  ÖZGÖR FARUK,Kandemir Emre,Akbulut Mehmet Fatih,ÜÇPINAR BURAK,BERBEROGLU AHMETYALCIN,SEZER ALI,BINBAY Murat (2015). ZERO ISCHEMIA LAPAROSCOPIC PARTIALNEPHRECTOMY BY USING VESSEL SEAL SYSTEM. 26 TH WORLD VIDEO UROLOGY CONGRESS,
 
C-13 ÖZGÖR FARUK,Savun Metin,Kandemir Emre,DEMIRCI MAHMUT,Akbulut MehmetFatih,BERBEROGLU AHMET YALCIN,BINBAY Murat (2015). LONG PROXIMAL URETERAL STRICTURETREATED WITH LAPAROSCOPIC URETEROURETEROSTOMY. 26TH WORLD VIDEOUROLOGY
CONGRESS,
 
C-14  ÖZGÖR FARUK,ÜÇPINAR BURAK,AYRANCI ALI,Erbin Akif,Kandemir Emre,BERBEROGLU AHMETYALCIN,BINBAY Murat (2016). RENAL PEDICLE INJURIES DURING MINIMAL INVASIZE PARTIALNEPHRECTOMY. 31 TH EAU ANNUAL CONGRESS 2016 MUNICH,
 
C-15  Erbin Akif,ÖZDEMIR HARUN,Sahan Murat,Savun Metin,SARILAR Ömer,ÖZGÖR FARUK,YanaralFatih,Akbulut Mehmet Fatih (2017). SUPINE MINI PERCUTANEOUS NEPHROLITHOTOMY: INITIALRESULTS. 5 TH ISTANBUL UROLITHIASIS DAYS, (
 
 
Yabancı diller
·         Turkish (native),
·         English (proficient).
 
 
 

Siz Değerli Hastalarımızdan Gelenler